← from Blog

CSS Triangles Mixin trong Sass

August 20, 2013 3 min read

Trong thiết kế web các hình khối như hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật…thường được sử dụng khá thường xuyên. Khi muốn tạo các chú thích (tooltips), trước đây bạn thường sử dụng hình ảnh bằng việc sử dụng các công cụ như Photoshop, Fireworsk…điều này có thể làm cho bạn phải vất vả thay đổi khi muốn thiết kế lại vị trí của chúng, nhưng với CSS Triangles bạn cũng có thể tạo cho mình những chú thích linh động hơn.

Bài viết trước mình cũng đã giới thiệu sử dụng Sass đến với các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết CSS Triangles sử dụng Sass.

Để bạn có thể dễ dàng làm quen với mixin này. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng điều khiển kiểm soát @if

@if là một điều khiển của SassScript và được sử dụng dưới dạng lồng ghép nếu biểu thức trả về giá trị nào đó hoặc false hoặc null

$type: blue

p
	@if $type == red
		color: red
	@else if $type == green
		color: green
	@else if $type == blue
		color: blue
	@else
		color: white

Khi chuyển đổi thành CSS ta được

p {
 color: blue;
}

Và sử dụng điều hướng if ta có thể viết CSS Triangles sử dụng Sass

CSS Triangles Mixin trong Sass

/**
 * Dấu = bạn có thể thay thế bằng @mixin
 * nếu bạn sử dụng cú pháp SCSS
 */
=arrow($direction, $color, $size)
 $transparent: $size solid transparent
 $sizeborder: $size solid $color // Khai báo này sẽ giúp bạn tránh lặp lại code
 display: block
 height: 0
 width: 0

 // Mũi tên theo hướng lên trên
 @if $direction == "top"
  border:
   left: $transparent
   right: $transparent
   bottom: $sizeborder
 // Mũi tên theo hướng bên phải
 @else if $direction == "right"
  border:
   top: $transparent
   bottom: $transparent
   left: $sizeborder
 // Mũi tên theo hướng bên dưới
 @else if $direction == "bottom"
  border:
   top: $sizeborder
   right: $transparent
   left: $transparent
 // Mũi tên theo hướng bên trái
 @else if $direction == "left"
  border:
   top: $transparent
   right: $sizeborder
   bottom: $transparent
 // Mũi tên theo hướng trên bên phải
 @else if $direction == "top-right"
  border:
   top: $sizeborder
   right: $transparent
 // Mũi tên theo hướng trên bên trái
 @else if $direction == "top-left"
  border:
   top: $sizeborder
   left: $transparent
 // Mũi tên theo hướng dưới bên phải
 @else if $direction == "bottom-right"
  border:
   bottom: $sizeborder
   right: $transparent
 // Mũi tên theo hướng dưới bên trái
 @else if $direction == "bottom-left"
  border:
   bottom: $sizeborder
   left: $transparent

Sử dụng CSS Triangles Mixin

Việc sử dụng CSS Triangles mixin cực kì đơn giản.

/**
 * Dấu + bạn có thể thay thế bằng @include
 * nếu bạn sử dụng cú pháp SCSS
 */
.arrow-top
 +arrow(top, rgba(255, 10, 10, .5), 50px)

.arrow-right
 +arrow(right, rgba(255, 10, 10, .5), 50px)

Sử dụng với CSS3 Pseudo :before hoặc :after để tạo tooltips

.tooltip
 background-color: #e74c3c
 display: inline-block
 width: 500px
 padding: 20px
 position: relative

 &:before
  content: ""
  position: absolute
  top: 30px
  left: -20px
  +arrow(left, #e74c3c, 20px) // Bạn có thể chọn vị trí khác cho phù hợp

Với mixin này, mình hi vọng các bạn có thể cải tiến thêm các tooltips của website mình và khám phá thêm nhiều kĩ thuật mới qua việc sử dụng các điều khiển các Sass.