Mình tên là Đặng Văn Thanh. Hiện đang là UI Developer làm việc tại công ty Vinasource.

Kinh nghiệm

UI Developer - Vinasource

10/2012 - nay

Front End Developer - Evolable Asia

11/2010 - 10/2012

Giáo dục

Hue Aptech

10/2008 - 7/2012

THPT Phan Đăng Lưu

2004 - 2007

Kĩ năng

Sở thích

Coding

Đọc sách

PS4 (PES)

Đạp xe