"Life is like riding a bycycle. To keep your balance. You must keep moving."

Tui tên là Đặng Văn Thanh. Hiện đang sinh sống ở Sài Gòn và làm việc tại công ty Poeta Digital.

Tui lập trình chủ yếu là JavaScript, Node.js và đang học tập Elm, Elixir/Phoenix. Tui cũng rất thích trao đổi và thảo luận các vấn đề về phát triển web.

Ngoài lập trình tui cũng rất thích đọc sách, đọc manga, đặc biệt là bấm PES với các anh em trong công ty.

Khi không làm gì thỉnh thoảng tui đạp xe đạp lòng vòng thành phố chơi.

Một số thông tin khác về tui

  • Hộp thư điện tử Email
  • Viết code ở Github.
  • Chém gió lung tung trên Twitter.